Pitanja i odgovori

 1. Kada počinje „Laško otvori i osvoji“ nagradni konkurs i do kada traje?
  Nagradni konkurs „Laško otvori i osvoji“ počinje 24. avgusta 2020. godine i traje do 18. oktobra 2020. godine.
 2. Gde se mogu pročitati pravila učešća o nagradnom konkursu „Laško otvori i osvoji“?
  Pravila nagradnog konurska „Laško otvori i osvoji“ možete pročitati na internet stranici www.lasko.rs.
 3. Ko sve može da učestvuje u nagradnom konkurs „Laško otvori i osvoji“?
  Sva punoletna lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, osim AP Kosova i Metohije, mogu da učestvuju u nagradnom konkursu „Laško otvori i osvoji“ izuzev lica zaposlenih kod Organizatora, marketinških agencija koje je Organizator angažovao u promociji Nagradnog konkursa, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici). Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.
 4. Da li i zaposleni u Heineken Srbija sistemu imaju pravo učešća?
  Zaposleni u kompaniji nemaju pravo učešća u nagradnom konkursu.
 5. Da li postoji starosno ograničenje za učešće u nagradnom konkursu?
  Postoje starosna ograničenja za učešće u nagradnom konkursu, svi učesnici moraju biti punoletni. Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica u skladu sa Pravilima nagradnog konkursa.
 6. Da li u Nagradnom konkursu mogu da učestvuju potrošači koji nemaju e-mail adresu?
  U ovom nagradnom konkursu ne mogu učestvovati potrošači koji nemaju e-mail adresu, s obzirom da je ona jedan od uslova pri registraicji i zbog verifikacije dobitka i komunikacije o preuzimanju eventualne nagrade.
 7. Kako izgleda, odnosno od čega se sastoji kod za učestvovanje u nagradnom konkursu?
  U pitanju je alfanumerički kod od 8 znakova, kombinacija slova i brojeva.
 8. Koja sve pakovanja učestvuju u nagradnom konkursu?
  U Nagradnom konkursu učestvuju promotivna pakovanja Laško piva flaša od 0,5L i limenka od 0,5L.
 9. Kako prepoznati koje je pakovanje Laškog piva promotivno pakovanje sa kojim se može učestvovati u Nagradnom konkursu?
  Ambalaža Promotivnih pakovanja je prepoznatljiva po promotivnim etiketama koje komuniciraju informacije o Nagradnom konkursu.
 10. Kupio/la sam Laško, ali ispod čepa nema nikakvog koda. Da li taj čep učestvuje u nagradnom konkursu ili ne?
  Ambalaža Promotivnih pakovanja je prepoznatljiva po promotivnim etiketama koje komuniciraju informacije o Nagradnom konkursu. Samo promotivna pakovanja Laško piva u flaši od 0,5L i limenci od 0,5L učestvuju u nagradnom konkursu.
 11. Koja su pravila za učestvovanje u Nagradnom konkursu?
  • Konkurs se sastoji iz 8 (osam) faza i to:
   • Prva Faza - Prva faza počinje dana 24.08.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 30.08.2020. godine u 23:59 časova;
   • Druga faza počinje dana 31.08.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 06.09.2020. godine u 23:59 časova;
   • Treća Faza – Treća faza počinje dana 07.09.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 13.09.2020. godine u 23:59 časova;
   • Četvrta Faza - Četvrta faza počinje dana 14.09.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 20.09.2020. godine u 23:59 časova;
   • Peta Faza - Peta faza počinje dana 21.09.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 27.09.2020. godine u 23:59 časova;
   • Šesta Faza - Šesta faza počinje dana 28.09.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 04.10.2020. godine u 23:59 časova;
   • Sedma Faza - Sedma faza počinje dana 05.10.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 11.10.2020. godine u 23:59 časova;
   • Osma Faza - Osma faza počinje dana 12.10.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 18.10.2020. godine u 23:59 časova;
  • Kako bi potrošači mogli da učestvuju u Nagradnom konkursu potrebno je da prate naredne korake:
  • Kupe Promotivno pakovanje Laško piva flašu od 0.5L ili limenku 0.5L i pronađu kod ispod zatvarača na flaši 0.5L ili limenci 0.5L. Ambalaža Promotivnih pakovanja biće prepoznatljiva po promotivnim etiketama koje komuniciraju osnovne detalje nagradnog konkursa.
  • Nakon što potrošač pronađe kod ispod zatvarača potrebno je poseti web stranicu www.lasko.rs i da se na istoj registruje popunjavanjem sledećih podataka: e-mail, šifra, broj telefona. Nakon registracije, učesniku se otvara polje ``Započni igru`` gde će se od njega tražiti da upiše osmocifreni alfanumerički kod kako bi mogao da pokrene igricu. Svaki učesnik može uneti neograničen broj Kodova tokom trajanja Konkursa. Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom. Ukoliko Učesnik pokuša da ponovo iskoristiti već uneti Kod, na ekranu će izaći poruka da je kod nepostojeći ili iskorišćen i da kontaktira kontakt centar ili pokuša ponovo. Dobitnici nagrada su dužni da čuvaju zatvarače do završetka nagradnog konkursa ili uručenja poklona (u zavisnosti koji slučaj pre nastupi). Zatvarače će predati Organizatoru isključivo u slučaju da to Organizator od njih zatraži.
  • Nakon što ispuni prethodne uslove, potrebno je da potrošač odigra igricu, koja se sastoji u izvođenju virtuelnih šuteva na koš, pri čemu je potrebno da postigne što više koševa. Uz jedan Kod svaki potrošač ima mogućnost da tri puta učestvuje u igrici (u daljem tekstu: sesija). Svaki od učesnika može maksimalno da postigne 11 poena pri jednoj sesiji. Igrica se završava kada Učesnik pogodi svih 10 šuteva i time ostvari 11 poena ili kada završi šutiranje u sve tri sesije. Učesnik u jednoj sesiji ima priliku da šutira 10 puta, pri čemu je poslednja lopta „šarena“ i vredi dva poena. Za svrhu rangiranja, uzima se najveći broj osvojenih poena u bilo kojoj od tri navedene sesije. Primera radi: ako potrošač u prvoj sesiji ostvari 4 poena, u drugoj 7, a u trećoj 2, kao broj ostvarenih poena će se uzeti 7 ostvarenih koševa u drugoj sesiji jer je potrošač tada postigao najviše poena. Isto tako, ako bi potrošač u prvoj sesiji ostvario svih 11 poena, igrica se odmah prekida i potrošaču se dodeljuju ovi ostvareni poeni.
  • Učesnici se rangiraju na dve rang liste, dnevnoj I nedeljnoj. Na dnevnoj rang listi se rangiraju svi Učesnici koji su u toku tog dana od 00:01 časova do 23:59 časova učestvovali u Konkursu, pri čemu se svi najbolji rezultati u sesiji sabiraju sa ostalim rezultatima postignutim tog dana. Na nedeljnoj rang listi se rangiraju svi Učesnici koji u toku te faze učestvuju u konkursu, pri čemu se najbolji rezultati u sesiji sabiraju sa ostalim rezultatima postignutim tokom te faze.
  • Poeni ostvareni u jednoj fazi ne prenose se u narednu fazu/faze, odnosno potrošač u svaku narednu fazu ulazi bez postignutih poena.
  • Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom registracije ili izvođenja šuteva bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovodjenje Konkursa.
  • Ukoliko organizator ima sumnji i ustanovi se da neko od potrošača se ne ponaša u skladu sa pravilima, tj. koristi nedozvoljena sredstva za hakovanje, pokušava da pogodi kodove bezbroj puta i tome slično, organizator ima pravo da istog učesnika diskvalifikuje iz nagradnog konkursa.
 12. Kako ću znati da li sam dobio nagradu?
  Dnevna i nedeljna rang lista dobitnika će biti objavljena na sajtu www.lasko.rs na kartici Lista dobitnika na kraju svakog dana i faze. Organizator će kontaktirati Dobitnike dnevnih i nedeljnih nagrada u roku od 3 dana od objave rezultata na rang listi putem e-maila na adresu koju su učesnici dostavili prilikom registracije, a u cilju dodele nagrade. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa ma kojim od Dobitnika, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora. Kontaktirani Pobednici imaju rok od 3 dana da odgovorom na e-mail potvrde da prihvataju nagradu. Ukoliko pobednici ne odgovore na e-mail i kažu da prihvataju nagradu, ista će ostati nedodeljena.
 13. Šta se dešava kada dobijem poruku da sam dobio nagradu?
  Kontaktirani Pobednici imaju rok od 3 dana da odgovorom na e-mail potvrde da prihvataju nagradu kao i pruže lične podatke: ime, prezime, adresu stanovanja i JMBG radi slanja nagrade kurirskom službom. Ukoliko pobednici ne odgovore na e-mail i kažu da prihvataju nagradu, ista će ostati nedodeljena.
 14. Koje se sve nagrade dele u okviru Nagradnog Konkursa?
  Tokom trajanja Konkursa biće dodeljeno 6 (šest) vrsta nagrada i to po 3 (tri) vrste nagrada na dnevnom, i po 3 (tri) vrste nagrada na nedeljnom nivou. Više informacija o nagradama se može naći na web stranici www.lasko.rs na kartici Nagrade.
  Dnevne nagrade:
  • Prvo mesto (učesnik sa najvećim zbirnim brojem koševa u danu) – košarkaška lopta MoltenB7G4000, materijal: koža, veličina 7
  • Drugo mesto – paket od 24 Laško 0,5l limenki
  • Treće mesto - paket od 6x0,33l Laško čaša
  Nedeljne nagrade:
  • Prvo mesto (učesnik sa najvećim zbirnim brojem koševa u fazi) – Televizor LG Smart TV 49UM7050PLF, dijagonala 49" (123,2 cm), rezolucija: 3840 x 2160 px
  • Drugo mesto – Laško frižider, zapremina: 46l, dimenzije (visina x širina x dubina): 50x44x48 cm
  • Treće mesto – Košarkaški dres reprezentacije Srbije, materijal: 100% poliester, proizvođač: Peak, dobitnik bira veličinu (s, m, l, xl, xxl)
 15. Da li negde mogu da vidim kako nagrade izgledaju?
  Nagrade možete pogledati na internet stranici www.lasko.rs na kartici Nagrade.
 16. Koje su specifikacije Televizora?
  LG Smart TV 49UM7050PLF, dijagonala 49" (123,2 cm), rezolucija: 3840 x 2160 px
 17. Koje su specifikacije košarkaške lopte?
  Molten B7G4000, materijal: koža, veličina: 7
 18. Koje su specifikacije košarkaškog dresa?
  Originalni dres košarkaške reprezentacije Srbije, Materijal: 100% poliester, Proizvođač: Peak. Dobitnik bira veličinu dresa: (s, m, l, xl, xxl)
 19. Koje su specifikacije frižidera?
  Zapremina: 46l, Dimenzije (visina x širina x dubina): 50x44x58 cm, temperatura: 0 do 10 stepeni Celzijusa. Težina: 17kg, Potrošnja električne energije: 0,28kWh/24h
 20. Da li postoji neko uputstvo za nameštanje/instalaciju frižidera?
  • Uređaj je predviđen da sam stoji i ne treba ga ugrađivati
  • Postaviti ga na pod koji je dovoljno jak da ga podrži i kad je napunjen
  • Ovaj frižider nije predviđen da bude ugrađen u bilo koji kabinet kome se zatvaraju vrata
  • Uvek ostaviti dovoljno mesta sa svih strana kako bi se obezbedilo cirkulisanje vazduha za rashlađivanje
  • Postaviti frižider van direktnog sunčevog svetla ili izvora toplote kao što su šporet, rerna, radijator i sl.
  • Izbeći postavljanje uređaja u vlažnu okolinu
  • Utaći napajanje u zasebnu, osiguranu i uzemljenu utičnicu
  • Nakon povezivanja uređaja sa utičnicom, pustite jedinicu da hladi 2-3 sata pre nego što stavite bilo šta od pića ili hrane u frižider
  • Predlog – držite malu količinu vode unutar uređaja radi održavanja vlažnosti
 21. Da li se neka od nagrada može zameniti za novac?
  Nagrade se ne mogu zameniti za novac.
 22. Može li se jedna nagrada zameniti dugom?
  Nije moguće zameniti nagrade.
 23. Kako se određuju dobitnici?
  Dobitinici se određuju na osnovu ostvarenih rezultata, tj broja koševa koji su ostvarili u toku dana za dnevnu i u toku nedelje za nedeljne nagrade. Najbolja tri rezultata na dnevnom i nedeljnom nivou će biti nagrađena, a sve u skladu sa pravilima nagradnog konkursa.
 24. Zašto nisam osvojio x nagradu, a imam isti broj koševa kao x učesnik?
  Ukoliko dva ili više učesnika imaju isti broj koševa, prednost ima učesnik koji je prvi ostvario taj rezultat, odnosno gleda se vreme prijema rezultata u bazu podataka.
 25. Ukoliko je neko osvojio nagradu, da li sa istim kodom može nastaviti da igra?
  Ne, kod koji osvoji jednu nagradu se eliminiše iz daljeg učešća u nagradnom konkursu.
 26. Da li postoji neko ograničenje u broju kodova koje jedna osoba može da unese u toku jednog dana ili nedelje?
  Ne postoji ograničenje u broju unesenih kodova.
 27. Da li postoji mogućnost maleverzacija, tj. da neko nasumično unosi kodove koji nisu validni?
  Ukoliko organizator ima sumnji i ustanovi se da neko od Učesnika se ne ponaša u skladu sa pravilima, tj. koristi nedozvoljena sredstva za hakovanje, pokušava da pogodi kodove bezbroj puta i tome slično, organizator ima pravo da istog učesnika diskvalifikuje iz nagradnog konkursa.
 28. Na koji način se podižu nagrade?
  Nagrade će Dobitnicima biti uručene putem kurirske službe u roku od 45 dana od osvajanja nagrade na kućnu adresu koju su dostavili putem maila kojim su potvrdili da prihvataju nagradu. Prilikom preuzimanja nagrade Dobitnik će se legitimisati odgovarajućom važećom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Ukoliko dobitniku nagrade ista ne bude mogla da se uruči i bude vraćena kurirskom službom, Organizator će još jednom ponoviti dostavu. Ukoliko ni nakon ponovne dostave nagradu ne bude moguće uručiti Dobitniku, smatraće se da je isti odustao od nagrade i ona će biti nedodeljena i kao takva pripada Organizatoru. Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja Dobitnika niti bilo koje druge troškove Dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada. Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja nagrada i u tom slučaju će se smatrati da je Dobitnik odustao od iste i ona će u tom slučaju biti nedodeljena.
 29. Da li je moguće nekom ustupiti nagrade?
  Nagrade su neprenosive. Nagrade putem kurirske službe preuzima Dobitnik lično.
 30. Da li nagradu može osvojiti maloletno lice?
  Pravilima nagradnog konkursa definisano je da maloletna lica ne mogu učestovati u nagradnom konkursu.
 31. Da li je neophodno da se čuvaju zatvarače od flaša i limenke sa kodovima?
  Dobitnici su dužni da čuvaju zatvarače do završetka nagradnog konkursa ili uručenja poklona (u zavisnosti koji slučaj pre nastupi). Zatvarače će predati Organizatoru isključivo u slučaju da to Organizator od njih zatraži.
 32. Gde je moguće videti spisak dobitnika?
  Spisak dobitnika je moguće videti na websajtu: www.lasko.rs. na kartici Lista dobitnika.
 33. Ko je odgovoran za predaju i korišćenje nagrada?
  Za predaju i korišćenje nagrada garantuje Organizator. Odgovornost Organizatora prema dobitnicima prestaje nakon čina isporuke dobijene nagrada koja odgovara opisu nagrade iz pravila nagradnog konkursa.
 34. Kome da se obratim ako imam neku primedbu u vezi sa nagradom?
  U slučaju primedbi na kvalitet i upotrebnu vrednost nagrada, dobitnici će se obratiti pravnim licima koja su nagrade obezbedili u skladu sa propisima o zaštiti potrošača. Organizator odgovara za kvalitet i upotrebnu vrednost nagrade – paket od 24 Laško 0,5l limenki. Za sve ostale nagrade, odgovornost Organizatora prema dobitnicima prestaje nakon čina isporuke dobijene nagrade koja odgovara opisu nagrade iz ovih Pravila. Organizator neće odgovarati u slučaju da dobitnik ne može preuzeti nagradu zbog toga što je mlađi od 18 godina.
 35. Da li će moji podaci biti javno objavljeni?
  Lični podaci dobitnika biće korišćeni isključivo za navedenu namenu i biće obrađivani i čuvani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Lični podaci dobitnika prikupljaju se isključivo u cilju verifikacije ispunjenosti uslova za učešće, isporuke samih nagrada, plaćanje poreza i biće obrađivani i čuvani u skladu sa Zakonom i neće biti korišćeni u druge svrhe.
 36. Ko plaća porez na nagrade, da li to plaćaju dobitnici nagrada?
  Ne, organizator plaća porez na nagrade.
 37. Pokušao/la sam da ukucam kod u obeleženo polje, ali me je sistem blokirao. Zašto?
  Postoji mogućnost da je kod već iskorišćen, ili je bilo više neispravnih pokušaja unosa koda, pa je sistem to okarakterisao kao pokušaj hakovanja.
 38. Koliki je maksimalan broj validnih kodova koji učesnik može da unese u danu?
  Ne postoji ograničenje u broju unetih kodova koje jedan učesnik može uneti na dnevnom nivou.
 39. Zašto mi tražite da moram da se registrujem da bih učestvovao u nagradnom konkursu?
  Registracija je neophodna kako bi potrošač mogao da postane učesnik nagradnog konkursa i učestvovao u istom. Davanjem traženih podataka garantuje se da svaki od učesnika ima jedan nalog sa kojim učestvuje u nagradnom konkursu.
 40. Zašto ukoliko osvojim nagradu se može od mene da tražiti da da dam lične podatke Ime, Prezime, JMBG, mesto stanovanja?
  Svi podaci o dobitnicima se čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, do 01.02.2021. godine i to za svrhu prijave poreza i dostavljanja nagrada. Nakon ovog datuma, svi podaci se nepovratno brišu. Lice za zaštitu podataka o ličnosti Organizatora je Mihailo Đuričić, e-mail adresa: mihailo.djuricic@heineken.com
 41. Da li nagradni konkurs može da se prekine pre naznačenog datuma?
  Nagradni konkurs može biti prekinut u slučaju više sile (okolnosti koje organizator nije mogao predvideti niti na njih uticati), uključujući nemogućnost Organizatora usled razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju da vodi nagradni konkurs. Organizator će u tom slučaju obavestiti potrošače o eventualnom prekidu nagradnog konkursa na webstranici www.lasko.rs.