PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
„LAŠKO OTVORI I OSVOJI”

 1. Opšte odredbe
  1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “Laško Otvori i Osvoji” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“).
  2. Naziv Konkursa je „Laško otvori i osvoji“.
  3. Konkurs počinje dana 24.08.2020. godine u 00:01 časova i završava se dana 18.10.2020. godine do 23:59 časova.
  4. Konkurs je organizovan u 8 (osam) faza, a na način i pod uslovima definisanim Pravilima.
  5. Proglašenje dobitnika Konkursa će biti izvršeno na način i pod uslovima definisanim Pravilima.
  6. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to proizvoda brand-a Laško.
  7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: „Teritorija“).
  8. Predmet Konkursa je izbor osoba koje su postigle najviše poena u okviru interaktivne igre koja je predmet ovih Pravila, a u skladu sa ovim Pravilima.
 2. Pravo učestvovanja na Konkursu
  1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:
   • lica koja su navršila 18 godina života
   • državljani Republike Srbije,
   • sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: „Učesnik“).
  2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:
   • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.
   • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i /ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.
 3. Faze Konkursa
  1. Konkurs se sastoji iz 8 (osam) faza i to:
   1. Prva Faza - Prva faza počinje dana 24.08.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 30.08.2020. godine u 23:59 časova;
   2. Druga faza počinje dana 31.08.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 06.09.2020. godine u 23:59 časova;
   3. Treća Faza – Treća faza počinje dana 07.09.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 13.09.2020. godine u 23:59 časova;
   4. Četvrta Faza - Četvrta faza počinje dana 14.09.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 20.09.2020. godine u 23:59 časova;
   5. Peta Faza - Peta faza počinje dana 21.09.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 27.09.2020. godine u 23:59 časova;
   6. Šesta Faza - Šesta faza počinje dana 28.09.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 04.10.2020. godine u 23:59 časova;
   7. Sedma Faza - Sedma faza počinje dana 05.10.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 11.10.2020. godine u 23:59 časova;
   8. Osma Faza - Osma faza počinje dana 12.10.2020. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 18.10.2020. godine u 23:59 časova;
  2. Na dnevnom nivou završetkom svakog dana u 23:59 časova u svakoj od faza, kao i pri završetku svake faze biće izvršen presek i proglašenje dobitnika, a na način i pod uslovima definisanim Pravilima.
 4. Mehanizam Konkursa
  1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je da u bilo kom prodajnom objektu na Teritoriji, kupi najmanje 1 (jednu) Laško 0,5l bocu ili Laško 0,5l limenku sa označenim mehanizmom na pakovanju (u daljem tekstu: Pakovanje). Ispod zatvarača na pakovanju, nalazi se odštampan jedinstveni osmocifreni alfanumerički kod (u daljem tekstu „Kod“).
  2. Nakon kupovine Pakovanja potrebno je da kupac preduzme sledeće korake:
   1. Poseti web stranicu: www.lasko.rs (dalje u tekstu Web stranica);
   2. Registruje se na Web stranici tako što je potrebno da popuni sledeće podatke:
    • e-mail adresu,
    • šifru
    • broj telefona,
    Klikom na dugme registruj se, korisnik prihvata Pravila koja se nalaze na web stranici na kartici Pravila i postaje Učesnik. Svi uneti podaci moraju biti istiniti i tačni. Registracije u drugačijoj formi od one koja je navedena u ovim Pravilima se neće smatrati ispravnim i neće učestvovati u Konkursu. Podaci uneti pri prvoj registraciji se sistematski pamte, pa nije potrebno da isti Učesnik pri drugom i svakom narednom pristupu Web stranici ponovo unosi ranije navedene podatke, osim e-mail adrese i šifre. Ukoliko je Učesnik zaboravio korisničko ime ili šifru, pritiskom na dugme “Zaboravio si šifru?” se ona šalje na e-mail adresu datu pri registraciji, nakon čega učesnik može opet da se prijavi na web stranici.
   3. Nakon ispunjenja uslova iz odredbe člana 4.2.1. - 4.2.2. Pravila, Učesniku se otvara stranica gde može da vidi svoj trenutni broj poena i poziciju na dnevnoj i nedeljnoj rang listi kao i dugme ZAPOČNI IGRU gde klikom na njega se otvara igrica. Na ekranu će izaći polje u koje je potrebno da Učesnik unese Kod. Učesnik može uneti Kod na Web stranici u bilo kom trenutku tokom trajanja Konkursa. Kako bi u realnom vremenu učesnik mogao da proveri svoju trenutnu poziciju na dnevnoj i nedeljnoj rang listi, Učesnik treba da pritisne dugme ’’Osveži’’.
   4. Učesnik može uneti neograničen broj Kodova tokom trajanja Konkursa.
   5. Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom. Ukoliko Učesnik pokuša da ponovo iskoristiti već uneti Kod, na ekranu će izaći poruka da je kod nepostojeći ili iskorišćen i da kontaktira kontakt centar ili pokuša ponovo. Učesnici su dužni da čuvaju zatvarače do završetka nagradnog konkursa ili uručenja poklona (u zavisnosti koji slučaj pre nastupi). Zatvarače će predati Organizatoru u slučaju da to Organizator od njih zatraži.
   6. Nakon što ispuni uslove iz prethodnih stavova ovog člana, potrebno je da Učesnik odigra igricu, koja se sastoji u izvođenju virtuelnih šuteva na koš, pri čemu je potrebno da Učesnik postigne što više koševa. Uz jedan Kod svaki Učesnik ima mogućnost da tri puta učestvuje u igrici (u daljem tekstu: sesija). Svaki od Učesnika može maksimalno da postigne 11 poena pri jednoj sesiji. Učesnik u jednoj sesiji ima priliku da šutira 10 puta, pri čemu je poslednja lopta „šarena“ i vredi dva poena. Igrica se završava kada Učesnik pogodi svih 10 šuteva i time ostvari 11 poena ili kada završi šutiranje u sve tri sesije. Za svrhu rangiranja, uzima se najveći broj osvojenih poena u bilo kojoj od tri navedene sesije. Primera radi: ako Učesnik u prvoj sesiji ostvari 4 poena, u drugoj 7, a u trećoj 2, kao broj ostvarenih poena će se uzeti 7 ostvarenih poena u drugoj sesiji jer je Učesnik tada postigao najviše poena. Isto tako, ako bi Učesnik u prvoj ili drugoj sesiji ostvario svih 11 poena, igrica se odmah prekida i Učesniku se dodeljuju ovi ostvareni poeni.
   7. Postupak iz ovog člana se, ponavlja pri svakoj novoj kupovini Pakovanja i prijavi na web stranici, pri čemu se svi koševi koje jedan Učesnik postigne u toku jednog dana i jedne faze Konkursa sabiraju i Učesnika rangiraju na dve rang liste, Dnevnoj i Nedeljnoj prema sveukupnom broju koševa postignutih tokom dana i nedelje u svakoj od faza. Na dnevnoj rang listi se rangiraju svi Učesnici koji su u toku tog dana od 00:01 časova do 23:59 časova učestvovali u Konkursu, pri čemu se svi najbolji rezultati u sesiji sabiraju sa ostalim rezultatima postignutim tog dana. Na nedeljnoj rang listi se rangiraju svi Učesnici koji u toku te faze učestvuju u konkursu, pri čemu se najbolji rezultati u sesiji sabiraju sa ostalim rezultatima postignutim tokom te faze.
   8. Nakon što Učesnik odigra igricu, na stranici će mu se pojaviti koliko je ostvario poena u toj sesiji, kao i njegova trenutna pozicija na dnevnoj i nedeljnoj Rang listi i ukupan broj ostvarenih poena. Kako bi u realnom vremenu mogao da proveri svoju trenutnu poziciju na obe rang liste, Učesnik treba da pritisne dugme ’’Osveži’’.
   9. Koševi ostvareni u jednoj fazi ne prenose se u narednu fazu/faze, odnosno Učesnik u svaku narednu fazu ulazi bez postignutih koševa.
   10. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom registracije ili izvođenja šuteva bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovodjenje Konkursa.
   11. Ukoliko organizator ima sumnji i ustanovi se da neko od Učesnika ne ponaša u skladu sa Pravilima, tj. koristi nedozvoljena sredstva za hakovanje, pokušava da pogodi Kodove bezbroj puta i tome slično, organizator ima pravo da istog učesnika diskvalifikuje iz nagradnog konkursa
 5. Nagrade i dodeljivanje nagrada
  1. Tokom trajanja Konkursa biće dodeljeno 6 (šest) vrsta nagrada i to po 3 (tri) vrste nagrada na dnevnom, i po 3 (tri) vrste nagrada na nedeljnom nivou. Više informacija o nagradama se može naći na WEB stranici na kartici Nagrade.
  2. Dnevne nagrade:
   • Prvo mesto (učesnik sa najvećim zbirnim brojem koševa u danu) – košarkaška lopta Molten B7G4000, materijal: koža, veličina 7
   • Drugo mesto – paket od 24 Laško 0,5l limenki
   • Treće mesto - paket od 6x0,33l Laško čaša
  3. Nedeljne nagrade:
   • Prvo mesto (učesnik sa najvećim zbirnim brojem koševa u fazi) – Televizor LG Smart TV 49UM7050PLF, dijagonala 49" (123,2 cm), rezolucija: 3840 x 2160 px
   • Drugo mesto – Laško frižider, zapremina: 46l, dimenzije (visina x širina x dubina): 50x44x48 cm
   • Treće mesto – Košarkaški dres reprezentacije Srbije, materijal: 100% poliester, proizvođač: Peak, dobitnik bira veličinu (s, m, l, xl, xxl)
  4. Ukoliko dva Učesnika imaju isti broj koševa, prednost ima učesnik koji je prvi ostvario taj rezultat, odnosno gleda se vreme prijema rezultata u bazu podataka.
  5. U toku jednog dana, kao i jedne faze Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu. Učesnik koji je u jednom danu, kao i fazi osvojio nagradu, ponovo može osvojiti bilo koju nagradu i u nekom drugom danu i fazi. Ako je jedan Učesnik napravio više naloga i u toku istog dana ili faze bude rangiran na više od jednog mesta na dnevnoj ili nedeljnoj rang listi, dobija veću po rangu nagradu, a sledeća/e ostaje/u nedodeljena/e.
  6. Rang lista Dobitnika u konkretnom danu i fazi biće objavljena na samom kraju tog dana i faze na Stranici, kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno. Na njoj će biti prikazana polusakrivena e-mail adresa kao i broj poena Dobitnika.
  7. Učesnik koji je dao neistinite, netačne odnosno tuđe podatke gubi pravo na dalje učešće, odnosno u tom slučaju isti će biti diskvalifikovan, te ukoliko je bio rangiran na Rang listi na poziciji koja ostvaruje pravo na nagradu, ta nagrada će ostati nedodeljena.
  8. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.
  9. Podaci o Učesnicima Konkursa koji su osvojili nagrade mogu biti objavljeni na Stranici kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd)).
  10. Organizator će kontaktirati Dobitnike dnevnih i nedeljnih nagrada u roku od 3 dana od objave rezultata na rang listi putem kontakata koje su učesnici dostavili prilikom registracije, a u cilju dodele nagrade.
  11. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa ma kojim od Dobitnika, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora. Kontaktirani Dobitnici imaju rok od 3 dana da odgovorom na e-mail potvrde da prihvataju nagradu.
  12. Nagrade će Dobitnicima biti uručene putem kurirske službe u roku od 45 dana od osvajanja nagrade na kućnu adresu koju su dostavili prilikom kontaktiranja kojim su potvrdili da prihvataju nagradu. Prilikom preuzimanja nagrade Dobitnik će se legitimisati odgovarajućom važećom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Ukoliko dobitniku nagrade ista ne bude mogla da se uruči na način opisan u ovom članu, Organizator će još jednom ponoviti dostavu. Ukoliko ni nakon ponovne dostave nagradu ne bude moguće uručiti Dobitniku, smatraće se da je isti odustao od nagrade i ona će biti nedodeljena i kao takva pripada Organizatoru. Prilikom preuzimanja nagrada može se tražiti da preda čepove sa kodovima sa kojima je učestvovao. Takođe, Dobitnik je dužan da popuni otpremnicu pri preuzimanju nagrade.
  13. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan nagrada će ostati nedodeljena.
  14. Ukoliko ma koji od Dobitnika Konkursa postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, u tom slučaju ta nagrada ostaje nedodeljena.
  15. U slučaju da Dobitnik ma koje od faza Konkursa nije u mogućnosti da prihvati nagradu, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će nagrada ostati nedodeljena.
  16. Nagrade su neprenosive. Nagrade putem pošte preuzima Dobitnik lično.
  17. Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja Dobitnika niti bilo koje druge troškove Dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada.
  18. Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja nagrada i u tom slučaju će se smatrati da je Dobitnik odustao od iste i ona će u tom slučaju biti nedodeljena.
 6. Lični podaci
  1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, poruke na mobilni telefon, u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa. Prilikom kontaktiranja dobitnika, Organizator će od dobitnika zatražiti sledeće lične podatke: ime, prezime, adresu, JMBG koje će obrađivati u skladu i za svrhu definisanu ovim članom.
  2. Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, drugim primenjivim zakonima i ovim Pravilima i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.
  3. Svim dobitnicima Dnevne i Nedeljne nagrade će biti ponuđen formular-pristanak da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost, a u vezi su sa Konkursom. Takođe, ova izjava će sadržati saglasnost da se navedeni podaci mogu koristiti od strane Organizatora tako da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.
  4. Svi podaci o dobitnicima se čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, do 01.02.2021. godine i to za svrhu prijave poreza. Nakon ovog datuma, svi podaci se nepovratno brišu.
  5. Lice za zaštitu podataka o ličnosti Organizatora je Mihailo Đuričić, e-mail adresa: mihailo.djuricic@heineken.com
 7. Isključenje i ograničenje odgovornosti
  1. Pored ranije navedenih slučajeva isključenja odgovornosti, Organizator neće biti odgovoran niti u slučaju prestanka rada aplikacije (igrice), nemogućnosti uspostavljanja veze ili ma kakvog drugog prekida, tehničke greške, odnosno otežanog ili onemogućenog prenosa slike i zvuka, a koji su posledica više sile, nepažnje ili štete načinjene od strane Dobitnika ili trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.
  2. U slučaju primedbi na kvalitet i upotrebnu vrednost nagrada, dobitnici se mogu obratiti pravnim licima koja su nagrade obezbedili u skladu sa propisima o zaštiti potrošača. Organizator odgovara za kvalitet i upotrebnu vrednost nagrade – paket od 24 Laško 0,5l limenki. Za sve ostale nagrade, odgovornost Organizatora prema dobitnicima prestaje nakon čina isporuke/predaje osvojene nagrade koja odgovara opisu nagrade iz ovih Pravila.
 8. Pitanja u vezi Konkursa
  1. Učesnici Konkursa za sva pitanja vezana za konkurs mogu poslati email na kontakt@lasko.rs ili pozvati info-telefon 0800/003-337 od ponedeljka do subote od 9:00 do 20:00 časova tokom trajanja konkursa.
 9. Završne odredbe
  1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.
  2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem Web stranice.
  3. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme izvrši izmene ovih Pravila uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Web stranici.
  4. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi vlasništva nad brojem telefona, mobilnim telefonom, računarom ili tabletom sa kog su osvojeni poeni ili izvršena registracija.
  5. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.
  6. Ova Pravila objavljuju se na Web stranici.